9/12
Raad van Toezicht
‘Hier wordt heel veel werk verzet om van een toch al goede bibliotheek een nog betere te maken’

Paul Verbruggen, Lid Raad van Toezicht


Paul Verbruggen trad in september 2022 aan als lid van de Raad van Toezicht. Hij kijkt met plezier naar de ontwikkelingen binnen KopGroep Bibliotheken. ‘Mensen hebben hier een natuurlijke drang tot professionaliseren, maar het gaat nooit ten koste van de warmte en de menselijkheid.’

Paul is interim-bestuurder. Op dit moment doet hij dat als programmamanager bij het Helderse METIP en bij de veiligheidsregio Noord Holland-Noord. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Alkmaar. ‘Toen ik daarmee stopte wilde ik me graag inzetten voor een publiek-maatschappelijke instelling. Ik was hier net in Den Helder begonnen bij METIP op Willemsoord, toen ik een vacature zag aan de overkant van de straat.’


Welkom
Zijn eerste kennismaking met KopGroep Bibliotheken was een aangename. ‘Ik werd heel warm welkom geheten door de medewerkers van School 7. Op dat moment was ik een onbekende binnenlopende gast, maar iedereen toonde belangstelling. Dat is behoorlijk uniek. Nu ik een bekender gezicht voor ze ben, word ik nog steeds even hartelijk ontvangen.’

De afgelopen twee jaar heeft KopGroep Bibliotheken een professionaliseringsslag ingezet. De kennis en ervaring van Paul kunnen daarin ondersteunend zijn. Wat komt hij brengen? Paul: ‘Er wordt al heel veel werk verzet om van een toch al goede bibliotheek een nog betere te maken. Dat zie ik in alles terug. Als publiek gefinancierde instelling heb je de verplichting de zaken vast te leggen en transparant te zijn. Je moet je immers kunnen verantwoorden, ook als het een keer minder goed gaat. Toen ik wethouder was, lag de nadruk erg op die meetbare resultaten, op de cijfers. De idee-fixe is dat elk proces dat goed omschreven is ook uitvoerbaar en controleerbaar is en dat je medewerkers daarop aan kunt spreken. Maar het systeem moet voor de mensen werken en niet andersom. Goede afspraken helpen je je werk beter te doen. Maar daarbij is het belangrijk dat je naar de competenties kijkt. Iedereen in het team krijgt verantwoordelijkheden die bij hem of haar passen. Ik zie daardoor bij KopGroep Bibliotheken medewerkers die elke dag graag naar hun werk gaan. Ik beschouw het als een van mijn taken om juist dat vast te houden.’
Vertrouwen
KopGroep Bibliotheken besteedde veel aandacht aan het vastleggen van de processen, onder meer zodat nieuwe medewerkers gemakkelijker ingewerkt kunnen worden en collega’s die langer in dienst zijn ergens op terug kunnen vallen. Paul: ‘Procesbeschrijvingen zijn belangrijk omdat ze het toeval reduceren. Het loopt allemaal prima, maar in geval van twijfel staat het ergens op papier. Over het algemeen vind ik dat je erop mag vertrouwen dat weldenkende mensen, weldenkende dingen doen die bijdragen aan het totale resultaat van de organisatie in plaats van krampachtig vast te houden aan het proces. Bij KopGroep Bibliotheken willen de medewerkers graag hun best doen voor dat resultaat.’ 

Hij ziet ook uitdagingen. ‘De samenleving is zo complex geworden. Zelfs als je alles goed doet, is er geen garantie dat je je doelen bereikt. Lezen is bijvoorbeeld geen vanzelfsprekendheid. Hoe zorg je dat je bezoekers binnen krijgt? Hoe laat je de waarde van boeken zien, maar ook van al die andere diensten die de bibliotheek biedt, zoals het Taalcafé, de computercursussen, een ontmoetingsplek en een fijne ruimte om te werken of te studeren? Daarbij zijn we afhankelijk van de waarde die de overheid daaraan hangt. Nederland loopt zeker niet voorop in de financiering per hoofd van de bevolking. Maar als ik kijk naar de locaties van KopGroep Bibliotheken, bijvoorbeeld in het multifunctionele centrum in Hollands Kroon en ook het Thijssehuis dat volgend jaar zal openen op Texel, dan zie ik dat iedereen in de regio laagdrempelig in contact kan komen met de diensten van de bieb. Dat is een fantastische ontwikkeling.’