'We maken impact.
En iedereen mag het weten'

Anita Ruder, Directeur-bestuurder

Het gaat goed met KopGroep Bibliotheken. Dat deed het tijdens de pandemie en dat deed het opnieuw in het afgelopen jaar. 2022 gaat de boeken in als een jaar van ontwikkeling, groei, tevredenheid en trots. ‘KopGroep Bibliotheken weet wat ze waard is. Dat mogen we meer laten zien.’

Directeur Anita Ruder heeft veel te vertellen. De ontwikkelingen en professionalisering van de afgelopen jaren werpen duidelijk hun vruchten af. ‘In 2022 hebben we de certificering afgerond. Een intensief, spannend, maar vooral ook leuk traject. Twee auditoren deden uitgebreid onderzoek. Je kunt dat zien als een controle van 'strenge inspecteurs' om je certificaat te verlengen maar onze insteek was ons voordeel te doen met hun aanbevelingen. We hebben de gesprekken en hun feedback als heel constructief ervaren.’ 
Een belangrijke conclusie was dat het strategisch kader door iedereen gedragen wordt. ‘We hebben in 2021 onze missie en visie vastgelegd en grafisch samengevat in een praatplaat. Medewerkers weten daardoor goed waar ze hun werk voor doen. Dat kan ik natuurlijk makkelijk beweren in de hoop dat de auditoren me op mijn bruine ogen geloven, maar dat bleek ook uit de gesprekken die ze hebben gevoerd. Iedereen voelt het belang van zijn werk.’ Daaruit volgde ook direct een aanbeveling. ‘Laat de impact zien. Wat betekent ons aanbod voor de bezoekers?’ ‘Wat levert een cursus Klik & Tik nou echt op voor een cursist? Hoe helpt het Taalcafé mensen verder in hun dagelijks leven? Lukt het ons inderdaad om kinderen meer te laten lezen?’ In dit jaarverslag is dan ook extra ruimte gemaakt voor verhalen uit de praktijk.

Naar buiten

Uit de audit bleek nog meer. ‘Onze medewerkers zijn doeners. We plannen en we voeren uit, maar we vergeten soms te evalueren. Eigenlijk mogen we wat meer bij de dingen stilstaan, bespreken wat er beter kan en de successen vieren. Medewerkers vinden dat ook fijn. Ze willen de organisatie graag verder helpen en van evalueren wordt je werk beter.'

Het blijkt uit de cijfers. ‘Het merendeel van bezoekers en leden geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de (vrijwillige) medewerkers. De NPS score - die aangeeft of mensen de bibliotheek zouden aanraden aan anderen - steeg.’ Anita is ook daar erg blij mee. ‘Onze locaties moeten een huiskamer zijn voor de inwoners. Dan is dit natuurlijk precies wat we graag horen.’ Ook de medewerkers voelen zich nog altijd thuis in de bibliotheek. ‘Wij scoren een 8,2 op medewerkerstevredenheid. Ik ben daar enorm trots op en het is nou typisch zo’n ding dat we best naar buiten mogen brengen.’

Opwaarts

Ondertussen is 2023 alweer in volle gang. De aanbevelingen van de audit worden uitgewerkt en toegepast, terwijl de ontwikkelingen doorgaan. Anita: ‘We zijn druk bezig met het Thijssehuis op Texel dat in 2024 zal openen. Het wordt een multifunctioneel cultureel-educatief centrum waarin KopGroep Bibliotheken samen gaat wonen met Kunstenschool Artex, jongerenorganisatie Y4E en Radio Texel. Dat biedt allerlei mooie nieuwe kansen. Stel je bijvoorbeeld voor dat jongeren kunnen helpen om ouderen digitaalvaardiger te maken.’ 

Met 2022 achter de rug, het eerste ‘gewone jaar’ na de coronacrisis is het met goede hoop vooruitkijken. Anita: ‘Juist de afgelopen jaren veranderden de diensten van de bibliotheek. De waarde daarvan is ook door de overheid gezien en dankzij de steun van het Rijk en de gemeentes veranderen we steeds meer in een maatschappelijk educatieve bibliotheek. Dat blijkt ook uit dit jaarverslag. We zijn allang niet meer alleen een plek waar je boeken leent.’ En toch is zelfs daar een opwaartse lijn te zien. ‘Tijdens de pandemie steeg het digitale lezen, maar raakten we ook leden kwijt. In 2022 liep de uitleen van e-books terug maar trok het aantal uitleningen en ons ledenaantal weer aan. Dat is mooi. Lezers weten ons weer te vinden.’
2/12